Privacyverklaring

 

Inleiding

Bij VICAR Agency hechten we veel waarde aan gegevensbescherming. In deze Privacyverklaring leest u hoe we de privacy van de bezoekers van onze website waarborgen en hoe VICAR Agency uw persoonlijke gegevens behandelt.

Contactgegevens

Heeft u vragen of ervaart u problemen met onze website? Neem contact met ons op via info@vicaragency.com. Onze Privacyverklaring voldoet volledig aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van mei 2018.

Persoonsgegevens die we verwerken

VICAR Agency, met maatschappelijke zetel op Langestraat 61, 8000 Brugge, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer BE1007535040, verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we over u verwerken:

  • Andere persoonsgegevens actief door u verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst is niet bedoeld om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouder en/of voogd.

Doel van gegevensverwerking

VICAR Agency verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • VICAR Agency analyseert uw gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Bewaartermijn persoonsgegevens

VICAR Agency bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

VICAR Agency verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

VICAR Agency gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Toegang tot, rectificatie of verwijdering van gegevens

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VICAR Agency, en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Klachten

VICAR Agency wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Beveiliging van persoonsgegevens

VICAR Agency neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

+32 (0) 468 29 93 71

info@vicaragency.com

verbrandnieuwland 14 – 16, 

8000 Brugge